ТЕЛ ПОЦИНКОВАНА ф2мм МАЛКА РАЗФАСОВКА

2.81 лв.

ТЕЛ ПОЦИНКОВАНА ф1мм

4.50 лв.

ТЕЛ ГОРЕНА ф0.8

2.92 лв.

ТЕЛ ГОРЕНА ф1

2.59 лв.

ТЕЛ ГОРЕНА ф2 МАЛКА РАЗФАСОВКА

2.66 лв.

ТЕЛ ГОРЕНА ф3

2.23 лв.

ТЕЛ ПОЦИНКОВАНА ф2мм

2.39 лв.

ТЕЛ ГОРЕНА ф1.8

2.69 лв.

ТЕЛ ГОРЕНА ф4.0

1.98 лв.

ТЕЛ ГОРЕНА ф1.2мм МАЛКА РАЗФАСОВКА

2.40 лв.

ТЕЛ ГОРЕНА ф1.8мм

2.22 лв.

ТЕЛ ГОРЕНА ф2.5мм С ПВЦ

3.72 лв.

ТЕЛ ГОРЕНА ф2

2.22 лв.

ТЕЛ ГОРЕНА ф1 МАЛКА РАЗФАСОВКА

2.65 лв.

ТЕЛ ГОРЕНА ф5

2.32 лв.

ТЕЛ ГОРЕНА ф3.5мм

1.65 лв.

ТЕЛ ГОРЕНА ф1.2

2.77 лв.

ТЕЛ ПОЦИНКОВАНА ф1.2мм

4.50 лв.

ЗАВАРЕН ПАНЕЛ ЗА АРМИРАНЕ PAVITE

8.16 лв.

ЗАВАРЕН ПАНЕЛ ЗА АРМИРАНЕ ф1.8 75х75

3.16 лв.

ЗАВАРЕН ПАНЕЛ ЗА АРМИРАНЕ ф1.8 50х50

4.02 лв.

МЕТАЛ ГРУП ИНДЪСТРИ

ЗАВАРЕНИ МРЕЖИ ф4 20х20см 4x2 MG

МЕТАЛ ГРУП ИНДЪСТРИ

ЗАВАРЕНИ МРЕЖИ ф5 20х20см 4x2 MG

МЕТАЛ ГРУП ИНДЪСТРИ

ЗАВАРЕНИ МРЕЖИ ф6 20х20см 4x2 MG