Общи условия за Безплатен стандартен монтаж на климатик

 

Стандартният монтаж на климатична система обхваща всички основни дейности, необходими за правилното инсталиране и въвеждане в експлоатация на климатик. Този процес включва следните стъпки:

 

Монтаж на вътрешно тяло:

 • Закрепване: Вътрешното тяло на климатика се монтира на избраната стена в помещението. Закрепването се извършва с помощта на дюбели и монтажна планка, която осигурява стабилна опора. Вътрешното тяло обикновено се поставя на височина, която позволява оптимално разпределение на въздуха в помещението.

 

Монтаж на външно тяло:

 • Инсталация на външно тяло: Външното тяло се монтира на външната стена или на пода с помощта на монтажни конзоли на височина до 4 м над земята. Тези конзоли (размер 400/500 мм) осигуряват стабилност и безопасност на външното тяло, което съдържа компресора и вентилатора на системата.

 • Пробиване на отвор в стената: За свързване на вътрешното и външното тяло е необходим един отвор в стената с диаметър, достатъчен за преминаването на всички тръби и кабели. Обикновено този отвор е с размер около 60 мм и се пробива в тухлена или бетонна стена.

 • Поставяне на електрически комуникационен кабел: Инсталиране на кабел с размер 4x1 мм² и дължина до 3 линейни метра, който осигурява комуникацията между вътрешното и външното тяло. 

 • Поставяне на електрически захранващ кабел: Монтиране на захранващ кабел с размер 3x1,5 мм² и дължина до 3 линейни метра. Този кабел осигурява електрозахранването на системата, като свързва външното тяло към електрическата мрежа чрез стандартен щепсел тип "шуко".

 • Монтажни конзоли за външното тяло: Използват се 2  монтажни конзоли (размер 400/500 мм, бели), които осигуряват стабилно закрепване на външното тяло към стената или друга подходяща повърхност. Един комплект конзоли е включен в стандартния монтаж.

 • Дюбели за укрепване на вътрешното и външното тяло: За стабилността на инсталацията се използват два комплекта дюбели, които здраво закрепват както вътрешното, така и външното тяло към съответните повърхности. 2 комплекта дюбели са включени в стандартния монтаж.

 • Щепсел тип "шуко": Системата се свързва към електрическата мрежа посредством щепсел тип "шуко", който е стандартен за повечето домашни електроуреди. 1 брпй е включен в стандартния монтаж.

 • Отводняваща гофрирана тръба: Монтира се гъвкава отводняваща гофрирана тръба с дължина до 3 линейни метра, която отвежда кондензната вода от вътрешното тяло извън сградата. Това предотвратява натрупването на влага в помещението и гарантира нормалната работа на климатика.

 • Медни тръби с изолация: Поставят се медни тръби с изолация с обща дължина до 3 линейни метра. Тези тръби свързват вътрешното и външното тяло.

 • Вакуумиране на системата: Извършва се вакуумиране на цялата система, за да се отстрани въздухът и влагата от вътрешността на тръбите и компресора. Това е ключов етап за ефективната и безопасна работа на климатика.

 • Пускане в експлоатация: След завършване на всички монтажни дейности, системата се стартира и се проверява нейната функционалност. Включва се пробно, за да се провери, че работи правилно и че всички компоненти функционират както трябва.

 

Допълнителни условия

Безплатният стандартен монтаж се извършва само в рамките на града, от който е закупен климатикът (градовете, в които GS Строймаркет има физически магазини - София, Варна, Каварна, Шумен, Добрич, Пловдив). Ако монтажът трябва да се извърши в друго населено място, клиентът поема транспортните разходи на фирмата, извършваща монтажа.

При покупка на климатик през онлайн магазина на GS Строймаркет (https://gsstroimarket.bg), клиентът заплаща доставката с куриерска фирма.

Всяка допълнителна услуга или материал, извън включените в стандартния монтаж, се заплаща от клиента съгласно ценоразписа на фирмата, извършваща монтажа.