Политика за защита на личните данни

(последно обновена на 23.05.2018)

 

1. Въведение

Спазването на поверителността и защитата на Вашите лични данни е важен въпрос, който взимаме под внимание във всички наши бизнес взаимоотношения. Ние зачитаме поверителността на личните Ви данни и винаги действаме в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и настоящата Политика за защита на личните данни.

Целта на Правилата за защита на личните данни е да Ви информира как Господинови Строймаркет ООД, с търговско наименование GS Строймаркет, използва личните данни на потребителите на онлайн магазинa gsstroimarket.bg, онлайн приложенията или мобилните платформи ("онлайн услуги") каква информация събира и оценява, и впоследствие използва, предоставя на трети страни или обработва по друг начин.

 

2. Понятия

2.1. „Лични данни" - всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

2.2. „Обработване" - означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

2.3. „Администратор" - всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка

2.4. „Субект на данните“– всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни съхранявани от Администратора.

 

3. Какви лични данни събираме?

3.1.Пазаруване през онлайн магазин gsstroimarket.bg и всички асоциирани поддомейни.
 
3.1.1. При пазаруване от онлайн магазина на Господинови Строймаркет ООД се събират лични данни необходими за цялостното изпълнение на поръчката. Това включва данни, необходими за издаването на счетоводен документ, както и данни необходими за цялостната доставка на поръчаните продукти. Задължително се събират име, фамилия, имейл адрес, телефон за връзка, адрес за доставка.
 
3.1.2. В случай, че клиентът изисква фактура, то за издаването и са необходими задължителните данни за първичен счетоводен документ, а именно име на фирма, МОЛ, БУЛСТАТ, адрес на регистрация.
 
3.1.3. При пазаруване от онлайн магазина на Господинови Строймаркет ООД и избран метод за плащане „Кредитна / Дебитна Карта“, Господинови Строймаркет ООД няма достъп до детайлите на вашата банкова карта. Тези данни се използват само на обслужващата банка - Уникредит Булбанк. Всички данни които се изискват при плащане с банкова карта, се въвеждат единствено в банковата система на Уникредит Булбанк, а не в електронния магазин на Господинови Строймаркет ООД. Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка. В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.
 
3.2. Създаване на профил в gsstroimarket.bg.
 
3.2.1. За създаването на профил в gsstroimarket.bg, клиентът е необходимо да предостави име фамилия, имейл адрес, както и избрана от него/нея парола за сигурност и достъп до профила. Паролата на всеки профил е криптирана и не е достъпна за Господинови Строймаркет ООД и други трети страни, партньори, клиенти или доставчици на Господинови Строймаркет ООД.
 
3.2.2. Ако се регистрирате като използвате Вашият Facebook профил: събираме Вашето име и фамилия, такива, каквито са видими във Facebook профила Ви. В случай, че сте предоставили разрешение на Facebook чрез опцията за поверителност в приожението (която се показва точно преди да се регистрирате на нашия сайт), ние можем да събираме информация относно Вашия имейл адрес, в зависимост от предоставените от Вас разрешения.
 
3.3. Кандидатстване за работа през gsstroimarket.bg, jobs.bg, zaplata.bg и други портали за набиране на персонал по обява.
 
3.3.1. За кандидатстване по конкретна позиция чрез сайта gsstroimarket.bg, необходимите  лични данни са име, фамилия, телефон за връзка. В допълнение всеки кандидат следва да прикачи своя автобиография, в която доброволно споделя с Господинови Строймаркет ООД всички лични данни включени в нея.
 
3.3.2. За кандидатстване по конкретна позиция в Господинови Строймаркет ООД, чрез трети страни / портали за набиране на персонал, Господинови Строймаркет ООД не носи отговорност относно Политиките за защита на лични данни на съответните портали. Господинови Строймаркет ООД запазва правото си да се свърже с кандидата за работа по предоставените от него в портала за набиране на персонал данни за контакт.
 
3.4. Изпращане на запитвания за продукти и контактна форма на gsstroimarket.bg.
 
3.4.1. При запитване за продукти, както и връзка с Господинови Строймаркет ООД чрез контактна форма, предоставените лични данни се свеждат до име, град, имейл, телефон.
 
3.5. Заявка за GS Club клиентска карта.
 
3.5.1. При заявка за клиентска карта GS Club 5%, предоставените лични данни се свеждат до име, град, имейл, телефон.
 
3.6. Не събираме лични данни, които: 
 
3.6.1. разкриват расов или етнически произход;
3.6.2. разкриват политически, религиозни или философски убеждения;
3.6.3. разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
3.6.4. се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном;

 

4. Лични данни на деца

4.1. Нашите Услуги не са предназначени за деца под 16 години и не събираме съзнателно лични данни на  лица под 16-годишна възраст. В случай, че узнаем, че лице под 16 години ни е предоставило лични данни ще ги изтрием незабавно.

 

5. С какви цели използваме използваме личните данни?

5.1. Предоставените лични данни се обработват, за да изпълним задълженията си свързани с изпълнението на направената поръчка. Това включва и осчетоводяване и фактуриране на покупките, на основание законовото ни задължение затова. Също така във връзка с използването на куриерски услуги по изпълнение на поръчки направени през онлайн магазина gsstroimarket.bg – приемане, пренасяне и доставка и адресиране на пратките до физически лица, Господинови Строймаркет ООД посочват на фирмата изпълнител на доставка (куриер) следните данни: имена на получател, адрес, телефон, област, пощенски код и наименование на населеното място.

5.2. Личните данни се използват за изпращане на важни съобщения, като известия относно статус на направената поръчка, промени в Общите условия и други политики и правила на Господинови Строймаркет ООД

5.3. В случай, че сте заявили съгласие, обработваме вашите данни за да ви информираме за актуални промоции и рекламни активности, както и да изпращаме GS бюлетин. Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено, като опцията за отказ е включена във всеки изпратен имейл, както и да потребителския профил, в случай че има направена регистрация на gsstroimarket.bg.

5.4. В случай, че сте предоставили личните си данни по време на определени събитие на Господинови Строймаркет ООД, обработваме предоставените данни за да администрираме тези активности.

5.5. Предоставените при кандидатстване за работа данни ще бъдат използвани единствено за целите на подбор и преценка на пригодността на кандидата за съответната позиция.

 

6. Бисквитки / Cookies

6.1. Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките ни позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация. Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър.

6.2. Подробна информация за видовете използвани бисквитки, настройки, изтриване и др., можете да намерите в следния документ - Политика за използване на "Бисквитки" / Cookies

 

7. Разкриване пред трети страни

7.1. Лични данни могат да бъдат предоставяни на държавни институции с оглед изпълнение на нормативно задължение (НОИ, НАП, МВР, ИАГ и т.н.).

7.2. Във връзка с използването на куриерски услуги – приемане, пренасяне и доставка и адресиране на пратките до физически лица Господинови Строймаркет ООД посочват следните данни: имена на получател, адрес, телефон, област, пощенски код и наименование на населеното място.

 

8. Срок за съхранение на лични данни

8.1. Личните данни на клиенти на Господинови Строймаркет ООД, които са участвали в търговски взаимоотношения, сключвали договор за покупка в търговските обекти, или приключвали договор  за продажба от разстояние чрез онлайн магазина на Господинови Строймаркет ООД, съхраняват за срок от 12 години след одитиране във връзка с нормативно установени срокове.

 

9. Права на субекта на лични данни

9.1. Ако сте предоставили Ваши лични данни на Господинови Строймаркет ООД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

9.1.1. да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, като влезете във Вашия профил в интернет страницата на Господинови Строймаркет ООД;

9.1.2. право на достъп до личните Ви данни, обработвани от Господинови Строймаркет ООД;

9.1.3. право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;

9.1.4. правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;

9.1.5. право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;

9.1.6. право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

9.1.7. право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

9.2. Ако искате да упражните правата си или да изявите претенции относно обработката на личните ви данни, можете да се свържете с нас чрез изпращане на имейл до zld@gs-bg.com

 

10. Валидност и актуализиране на политиката

10.1. Господинови Строймаркет ООД може периодично да актуализира настоящата Политика за защита на личните данни. При промяна на Сайта ще бъде публикувано съобщение и актуализираните условия.

 

11. Данни за контакт

11.1. Ако желаете да се свържете с нас по въпроси, свързани с настоящата политика или защита на личните данни в Господинови Строймаркет ООД, моля свържете се с нас по следните начини
 
11.1.1. По имейл: zld@gs-bg.com
 
11.1.2. По пощата: ул. Ан. Стоянов 2, Добрич 9300, Отговорно лице за защита на личните данни.